ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА МЕТОДОМ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31891/2219-9365-2024-77-14

Ключові слова:

множина факторів якості програмного забезпечення, принцип Парето, альтеративний варіант виконання процесу, функція корисності альтернатив, згортка перетину множин, функція належності згорток, оптимальний варіант реалізації процесу

Анотація

Якість програмного забезпечення визначається через різні атрибути та характеристики, які впливають на його функціональну придатність, зручність використання, продуктивність або ефективність роботи, зручність супроводження, сумісність, надійність, безпеку, рівень тестування. Забезпечення високої якості програмного забезпечення є неперервним процесом, який вимагає планування, ресурсів і уваги до деталей на кожному етапі розроблення та підтримки програмного забезпечення. Від ефективної його реалізації залежить задоволення потреб користувачів та успіх програмного продукту на ринку.

У поданій статті засобами теорії ухвалення рішень досліджено та застосовано інформаційну концепцію до вирішення проблеми формування якості програмного забезпечення, оскільки стандарт перераховує лише умови відповідності програмної продукції вказаним характеристикам, не розкриваючи шляхів отримання результату. Суть пропонованого підходу полягає у виокремленні із загальної множини характеристик якості програмної продукції підмножини Парето, що містить домінантні фактори пріоритетного впливу на досліджуваний процес. Для оптимізації процесу формування якості програмного забезпечення на етапі його проектування та розроблення використано метод багатокритеріальної оптимізації з теорії дослідження операцій, суть якого полягає у використанні для прийняття рішення нечітких відношень попарних переваг між альтернативами, ступінь яких можна задати числом на одиничному відрізку.

З використанням методу багатокритеріальної оптимізації сформовано нечіткі відношення попарних переваг між альтернативами, що ідентифікуються функціями належності. На підставі засобів матричного аналізу теоретично обґрунтовано та розраховано функції корисності та функції належності згорток, що служать інструментом встановлення оптимального варіанту реалізації процесу розроблення програмного забезпечення. З використанням згорток відношень та множини недомінованих альтернатив розраховано функцію належності фінальної згортки, максимальне значення якої визначає оптимальну альтернативу процесу розроблення програмного забезпечення.

##submission.downloads##

Опубліковано

28.03.2024

Як цитувати

ПІХ, І., & БІЛИК, О. (2024). ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА МЕТОДОМ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ. MEASURING AND COMPUTING DEVICES IN TECHNOLOGICAL PROCESSES, (1), 117–124. https://doi.org/10.31891/2219-9365-2024-77-14