Про журнал

Журнал внесено до Категорії Б Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (спеціальності: 121, 122, 123, 125, 126, 151, 152, 172). Наказ МОН України від 28.12.2019 №1643.