[1]
Ю. . Бойко і Б. . Білявець, «SAML: ДЕФІНІЦІЯ ТА ПРИНЦИП РОБОТИ ЧЕРЕЗ VPN ТУНЕЛЬ У ЗАХИЩЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ», ВИМІРЮВАЛЬНА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ, вип. 4, с. 41–48, Груд 2022.