(1)
БЄЛЯКОВСЬКИЙ, В.; ЗАЩЕПКІНА, Н.; ВОЛОШИН, О. РОЗРОБКА ПРОТОТИПУ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ ТОКСИЧНИХ, АГРЕСИВНИХ ТА ОТРУЙНИХ ГАЗІВ. ВИМІРЮВАЛЬНА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ 2023, 82-86.